نمایشگاه کورت هورست در گالری شیرین            نمایشگاه مهدی زارعی در مشهد            اولین جشنواره ملی عکس بیرجند در قاب ایران            فعالیت سایت جدید انجمن عکاسان ایران            برنامه اردوهای جشنواره ملی عکس بیرجند            نمایشگاه گروهی عکس خبری در مشهد            نمایشگاه سیزده هنرمند بین المللی در تهران            عکس‌های آنتوان سوریوگین در عکسخانه شهر            
    جستجو در سايت

ساختار TIFF

( ساختار فایل تصویری چسبانیده شده) Tagged Image File Format
این ساختار عمومی تصویری است كه قابلیت ویرایش تصویری یا دیدن در برنامه‌هـای مختلف را دارد. در این ساختا ر فشردگی بدون افت و نقصان از فشرده سازی درونی ZIPیاLZW یا فشرده سازی خارجی همچون Win zip انجامـ میگیرد. در جایی كه JPEG فقط 8بیت در هر كانال برای تصاویر تك لـایه RGB را پشتیبانی میكند، ساختار TIFF توانایی پشتیبانی 16 بیت در هر كانال برای تصاویر چند لـایه CMYK برای ساختارهای PC ,Mac دارد. همچنین TIFF كاربرد گسترده‌ای در ساختار نهایی برای صنایع چاپ و نشر دارد.
بسیاری از دوربین‌هـای دیجیتال قابلیت خروجی TIFF را به صورت غیر فشرده جایگزین ساختار فشرده JPEG، دارند.لطفا نظر خـود را در رابـطه با مطلب فوق در فیلدهـای زیر نوشته و ارسال نمائید.
© Studio Mardomak Inc. Design: Negah Network Co.


شركت شبكه نگاه
a