نمایشگاه کورت هورست در گالری شیرین            نمایشگاه مهدی زارعی در مشهد            اولین جشنواره ملی عکس بیرجند در قاب ایران            فعالیت سایت جدید انجمن عکاسان ایران            برنامه اردوهای جشنواره ملی عکس بیرجند            نمایشگاه گروهی عکس خبری در مشهد            نمایشگاه سیزده هنرمند بین المللی در تهران            عکس‌های آنتوان سوریوگین در عکسخانه شهر            
    جستجو در سايت

اعوجاج خمره‌ای (Barrel Distortion)

این حالت از تاثیر لنز پدیدار میشود و تصاویر را به صورت كروی یا غیر مسطح در میآورد. (اعوجاج خمره‌ای) بیشتر با لنز‌هـای واید انگل (زاویه باز) نمود پیدا میكند و یا در هنگامی ظاهر میگردد كه با یك لنز زومـ تا انتهای صحنه را واید (باز) بگیرید.با استفاده ز مبدل‌هـا (Convertors) این اثز تقویت میگردد. نمود این عارضه بیشتر در تصاویری با خطوط مستقیمـ مشاهده میگردد.خصوصاً این خطوط به لبه‌هـای كادر تصویر نزدیك باشند. به اثر وارونه این حالت اعوجاج جاسوزنی ( Pincushion Distorition) میگویند.

دارای اعوجاج                    بدون اعجاج

اعوجاج خمره‌ای مربعی را غیر مسطح میكند.


مثالی از اعوجاج خمره‌ای

تصحیح اثر اعوجاج خمره‌ای
تصاویر اغلب دوربین‌هـای دیجیتال به راحتی توسط نرمـ افزار‌هـای همانند فتوشاپ 2CS قابل تصحیح است.لطفا نظر خـود را در رابـطه با مطلب فوق در فیلدهـای زیر نوشته و ارسال نمائید.
© Studio Mardomak Inc. Design: Negah Network Co.


شركت شبكه نگاه
a