نمایشگاه کورت هورست در گالری شیرین            نمایشگاه مهدی زارعی در مشهد            اولین جشنواره ملی عکس بیرجند در قاب ایران            فعالیت سایت جدید انجمن عکاسان ایران            برنامه اردوهای جشنواره ملی عکس بیرجند            نمایشگاه گروهی عکس خبری در مشهد            نمایشگاه سیزده هنرمند بین المللی در تهران            عکس‌های آنتوان سوریوگین در عکسخانه شهر            
    جستجو در سايت

فاصله كانونی

فاصله‌ی كانونی یك لنز بر حسب میلیمتر سنجیده شده وآن عبارت است از فاصله مركز اپتیك لنز (عدسی )‌از نقطه‌ی كانونی كه این نقطه محل قرار گیری فیلمـ یا حسگر میباشد تا سوژه در( بینهایت ) بروی واضع شود.لنز دوربین بخشی از صحنه را بروی حسگر یا فیلمـ میتاباند. عمل دید (FOV) بر حسب زاویه دید از قسمت خارجی لنز تا صحنه میباشد و همـ به صورت عمودی و همـ به صورت افقی اندازه گیری میشود. FOV با فاصله‌ی كانونی هماهنگی دارد، خصوصاً در عكسبرداری با فیلمـ‌هـای 35 میلیمتر

در عكسبرداری 35 میلیمتری، لنز‌هـایی با فاله كانونی 50 میلیمتر ( نرمال) نامیده میشود چونكه هیچگونه كاستی و یا بزرگ نمایی ندارد و تولید تصاویری همانند صحنه منمایند بطوری كه بدون چشمـ مسلح قابل دیدن است (مشابه تصویری با زاویه 45 درجه)
لنز‌هـای زاویه باز ( واید انگل) [ فاصله كانونی كوتاه ] بیشتر صحنه را ثبت میكنند چونكه دارای زاویه تصویر باز تری هستند در حالیكه لنز‌هـای تله ( فاصله كانونبی بلند ) دارای زاویه تصویری باریكتر هستند در جدول زیر بعضی از نمونه‌هـای لنزها بر اساس فاصله كانونی آورده شده است.
نمونه‌هـای از لنز‌هـا بر اساس فاصله كانونی و ساختار تخصیص یافته به آن در 35 میلیمتری

تغییر در فاصله كانونی به شما میگوید كه مقداری به سوژه نزدیك میشوید یا از سوژه فاصله بگیرید و این عمل شما اثر مستقیمی بربر (پرسپكتیو دارد. بعضی دوربین‌هـای دیجیتال در انتهای زاویه باز (واید انگل) از اعوجاج خمره‌ای رنج میبرند و همچنین در حالت تمامـ تله از اثر اعوجاج جا سنجاقی ( به خاطر دامنه زوم)

زومـ اپتیكی (زومـ X بار ) و زومـ دیجیتال
[حد اكثر فاصله كانونی تقسیمـ بر حد اقل فاصله كانونی= زومـ اپتیكی ]
برای مثال زومـ اپتیكی در یك لنز 280-28 میشود 28/280 ویا ×10 واین بدان معنی است كه اندازه سوژه گرفته شده شده و فرستاده شده بروی فیلمـ یا حسگر ده بار بزرگتر از حالت حد اكثر تله (280مـ م) نسبت به زاویه حداقل واید (28 مـ م) است. زومـ اپتیكی هیچگاه با زومـ دیجیتالی تداخل پیدا نمی كند.

برابری طول كانونی برای 35 میلیمتری
فاصله كانونی یك دوربین دیجیتال با داشتن حسگری با سطح كوچكتری نسبت به فیلمـ 35 میلیمتری میتواند با استفاده از مضرب فاصله كانونی تبدیل به همـ ارز خود در دوربین 35 میلیمتری شود.لطفا نظر خـود را در رابـطه با مطلب فوق در فیلدهـای زیر نوشته و ارسال نمائید.
© Studio Mardomak Inc. Design: Negah Network Co.


شركت شبكه نگاه
a